O nas

Posiadamy dziesięcioletnie doświadczenie w edukacji i kulturze. Przez ten czas prowadziliśmy:

  • warsztaty profilaktyczne dla młodzieży, zajęcia rozwijające przedsiębiorczość, twórczość,komunikację, pracę w zespole, uczące samodzielnego działania w oparciu o świadomość swoich mocnych stron i potencjałów,
  • warsztaty dla kobiet dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji, poczucia własnej wartości igodzenia ról życiowych (matki, żony, kobiety, szefowej, pracownicy),
  • warsztaty międzypokoleniowe, integrujące seniorów i młodzież we wspólnym działaniuteatralnym, sportowym, kulturalnym,
  • doradztwo zawodowe dla młodzieży, studentów i osób bezrobotnych (choć wolimyokreślenie Job Seeker, czyli poszukujący pracy),
  • job-coaching i life coaching dla studentów i osób dorosłych,
  • warsztaty projektowania przestrzeni miejskiej i elementów małej architektury.

A wszystko co robimy służy edukacji obywatelskiej i budowania społeczności, w których ludzie się znają, ufają sobie i mogą na siebie liczyć.

Aktualnie tworzymy projekty:
Logo projektu

Społeczne widowisko muzyczne

Projekt SPOŁECZNE WIDOWISKO MUZYCZNE ma na celu rozwój kapitału społecznego i integrację, poprzez działania z zakresu
edukacji kulturalnej. Chcemy pokazać mieszkańcom małych miejscowości, że kultura to nie tylko wielkie galerie i wystawy, że kultura
może poruszać tematy dla nich ważne, że sami mogą tworzyć kulturę.

Planujemy:
1. Cykl warsztatów edukacyjno-animacyjnych stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników.
2. Stworzenie spektaklu muzycznego z uczestnikami i społecznością lokalną.
3. Prowadzenie kampanii promocyjnej, wykorzystującej innowacyjne metody promowania kultury i projektu.
4. Publikację artykułów.


Logo projektu

Kultura w społeczności przygranicza

Projekt „KULTURA W SPOŁECZNOŚCI PRZYGRANICZA” ma na celu wspieranie i rozwój kultury regionalnej Opolszczyzny, poprzez działania edukacyjne i działalność wspomagającą integrację przedstawicieli równych grup społecznych i wiekowych. Chcemy pokazać mieszkańcom małych miejscowości, że kultura to nie tylko wielkie galerie i wystawy, że kultura może poruszać tematy dla nich ważne, że sami mogą tworzyć kulturę i dbać o dziedzictwo narodowe.

Nasze działania obejmują:
1. Wyjazdowe szkolenie, podczas którego uczestnicy wezmą udział w warsztatach kulturalnych i dostaną do zrealizowania projekt: etnograficzne zbieranie historii seniorów, dotyczących dziedzictwa narodowego związanego z ich miejscem zamieszkania.
2. Warsztaty upowszechniania kultury lokalnej oraz warsztaty social media, filmowe, fotograficzne i śpiewacze.
3. Prowadzenie bloga i aktywność w social mediach.
4. Stworzenie i przeprowadzenie 2 gier miejskich, których fabułę będą stanowić zabytki i kultura regionu.


Logo projektu

Zakorzenieni. Edycja 2. Integracja wewnątrz i międzypokoleniowa seniorów w Gminie Biała.

Projekt „ZAKORZENIENI. Edycja 2” odpowiada na 2 główne PROBLEMY zdiagnozowane w Gminie Biała na Opolszczyźnie:

1. Niska integracja wewnątrz i międzypokoleniowa seniorów Gminy Biała.
2. Niska aktywność społeczna i wolontaryjna seniorów Gminy Biała.

CELEM PROJEKTU jest stworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu ich zasobów, wiedzy i doświadczeń oraz angażowanie seniorów do realizacji projektów wolonariackich w społecznościach lokalnych. Cel zostanie osiągnięty w terminie 01.03 – 30.11.2018 poprzez DZIAŁANIA będące odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, tj.

1. Działania WEWNĄTRZPOKOLENIOWE: Aktywny senior w Gminie Biała.
2. Działania MIĘDZYPOKOLENIOWE: Wyjazdowe szkolenie dla wolontariuszy i seniorów. Teatr ze Społecznością Lokalną zakończony premierą spektaklu opowiadającego historie seniorów. Nagranie teledysku do piosenki lokalnej.
3.Realizacja międzypokoleniowych mini projektów wolontariackich na rzecz społeczności lokalnej. Wolontaryjne badania terenowe. Wsparcie mentoringowe pracy międzypokoleniowych wolontariuszy.


Logo projektu

Dziedzictwo kulturowe źródłem opolskiej tożsamości. Obóz edukacyjny dla wolontariuszy. Edycja 1 i 2.

Bezpłatny obóz studencko – młodzieżowy w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe źródłem opolskiej tożsamości. Obóz edukacyjny dla wolontariuszy.”

Strona jest przyjazna ciasteczkom. Przeglądając ją, zgadzasz się na ich użycie.Ok!

Trwa wczytywanie...
Trwa wczytywanie...