Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska odnosi się, w sensie ogólnym, do wychowania człowieka do życia w społeczeństwie obywatelskim, przygotowujące go w nim do roli obywatela. Ale co to właściwie oznacza w praktyce?

Edukacja obywatelska zmierza do tego, aby uczniowie:

  • ƒpoznali swoje prawa i obowiązki obywatelskie, wiedzieli, czego obywatelowi wolno domagać się od instytucji publicznych, ale i jakie mamy obowiązki wobec innych współobywateli;
  • poznali pojęcia praw człowieka, potrafili rozpoznać przejawy ich łamania, ale także, aby potrafili się aktywnie temu przeciwstawić oraz solidaryzować się z ofiarami naruszeń;
  • rozumieli i stosowali w praktyce pojęcia samorządności, współdecydowania, brania współodpowiedzialności za losy grupy i społeczności – poczynając od aktywnego uczestniczenia w życiu klasy, szkoły, gminy, aż po  świadome uczestniczenie w wyborach samorządowych, krajowych i europejskich;
  • rozumieli i kierowali się  zasadami demokratycznymi, szacunku dla osób o innych poglądach, podejmowaniu decyzji przy poszanowaniu praw mniejszości.

Wreszcie edukacja obywatelska to zachęcenie młodych ludzi do aktywnego zaangażowania się w życie społeczeństwa obywatelskiego – różnego typu społeczne organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, kluby, towarzystwa oraz działania wolontaryjne. Inny ważny cel edukacji obywatelskiej to uwrażliwienie uczniów, zmobilizowanie i wzmocnienie ich aktywnego działania na rzecz eliminowania zachowań nietolerancji, dyskryminacji i upokarzania innych osób w swoich środowiskach lokalnych, szkolnych, klasowych. (za: CIVICO – Rozwój kompetencji obywatelskich wśród uczniów).

Strona jest przyjazna ciasteczkom. Przeglądając ją, zgadzasz się na ich użycie.Ok!

Trwa wczytywanie...
Trwa wczytywanie...