Projekt „LIDER W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”

Projekt „LIDER W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”

Projekt „LIDER W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ” adresowany jest do młodzieży i studentów od 15 do 25 roku życia, uczącej się w Województwie Opolskim, która chce rozwijać swoje kompetencje społeczne i obywatelskie, poprzez zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności. Zależy nam na ukształtowaniu młodych, którzy pragną czegoś więcej dla siebie i otaczającego świata.

Dlaczego LIDER?

Bycie liderem, to umiejętność przejmowania inicjatywy, motywowania innych, pomagania innym w postawieniu kolejnego kroku i wreszcie umiejętność inspirowania otoczenia, do zmian, do stawania się lepszym, do działania. By to osiągnąć trzeba mieć dużą świadomość własnego działania w grupie, swojej roli, umiejętności współpracy.

Dostrzegliśmy, iż największymi przeszkodami w partycypacji młodych w sprawy publiczne, są m.in. takie problemy, jak: niski poziom umiejętności i kompetencji społecznych, niewystarczająca wiedza o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, brak „dobrych przykładów” zaangażowania obywatelskiego w najbliższym otoczeniu, brak poczucia wspólnoty z rówieśnikami członkami lokalnej społeczności, brak poczucia sprawstwa.

Uczestnicy projektu, poprzez udział w warsztatach, będą mieli możliwość ukształtowania swoich postaw aktywnego obywatela, który zna wartość działań wspólnotowych. Będziemy pracować nad kompetencjami społecznymi (komunikacja, asertywność, motywacja, autoprezentacja, społeczne postrzeganie, potencjały i mocne strony). Naszym celem jest umożliwienie rozwijania kompetencji społecznych Uczestników, ich aktywizacja w sprawach wspólnotowych, rozwój społeczności lokalnych.

Zaprosimy młodzież i studentów do uczestniczenia w warsztatach prowadzonych metodami dramowymi. Praca będzie opierać się na szukaniu i rozwijaniu mocnych stron i talentów młodzieży. Poprzez warsztaty prowadzone z końmi każdy pozna swój styl liderski (horse leadership) oraz swój wpływ na otoczenie. Każda z 6 grup stworzy swój autorski projekt dla społeczności lokalnej. Dzięki tym zadaniom będą gotowi kształtować społeczeństwo obywatelskie, oparte na umiejętności współpracy, diagnozowania potrzeb społecznych, wzajemnym szacunku i wrażliwości na potrzeby innych. Razem z młodzieżą odwiedzimy organizacje pozarządowe działające w regionie. Uwieńczeniem projektu będzie wyjazd na Śląsk na spotkanie z osobą inspirującą do partycypacji w sprawach publicznych, co wzmocni i utwierdzi w młodych postawę prospołeczną „warto robić coś dla innych”.

Strona jest przyjazna ciasteczkom. Przeglądając ją, zgadzasz się na ich użycie.Ok!

Trwa wczytywanie...
Trwa wczytywanie...