Projekt „ZAKORZENIENI. Integracja wewnątrz i między-pokoleniowa w Gminie Biała”

Projekt „ZAKORZENIENI. Integracja wewnątrz i między-pokoleniowa w Gminie Biała”

Projekt „ZAKORZENIENI. Integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa seniorów w Gminie Biała” odpowiada na 2 główne PROBLEMY zdiagnozowane w Gminie Biała na Opolszczyźnie:

1) Niska integracja wewnątrz i międzypokoleniowa seniorów Gminy Biała.

2) Niska aktywność społeczna i wolontaryjna seniorów Gminy Biała.

Celem projektu było stworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu ich zasobów, wiedzy i doświadczeń oraz angażowanie seniorów do realizacji projektów wolonariackich w społecznościach lokalnych.

Zrealizowaliśmy:

1) Działania WEWNĄTRZPOKOLENIOWE: Aktywny senior w Gminie Biała;

2) Działania MIĘDZYPOKOLENIOWE: Wyjazdowe szkolenie dla wolontariuszy i seniorów. Teatr ze Społecznością Lokalną zakończony premierą spektaklu opowiadającego historie seniorów. Nagranie teledysku piosenki lokalnej;

3) Realizacja międzypokoleniowych mini projektów wolontariackich na rzecz społeczności lokalnej. Wolontaryjne badania terenowe. Wsparcie mentoringowe pracy międzypokoleniowych wolontariuszy.

Działania zakończyły się wspólnym świętowaniem oraz wypracowaniem dalszych działań na rzecz seniorów w metodzie open spece. W projekcie wzięło udział 82 osoby z Gminy Biała w Województwie Opolskim. Osoby w wieku 17-59 wzięły udział w projekcie jako wolontariusze, dzięki czemu mogli rozwijać swoje umiejętności pracy z ludźmi, animacji środowiska lokalnego i organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych dla seniorów, także po zakończeniu projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Strona jest przyjazna ciasteczkom. Przeglądając ją, zgadzasz się na ich użycie.Ok!

Trwa wczytywanie...
Trwa wczytywanie...