Projekt „Społeczne Widowisko Muzyczne”

Projekt „Społeczne Widowisko Muzyczne”

O projekcie

Projekt SPOŁECZNE WIDOWISKO MUZYCZNE miał na celu rozwój kapitału społecznego i integrację, poprzez działania z zakresu
edukacji kulturalnej. Chcieliśmy pokazać mieszkańcom małych miejscowości, że kultura to nie tylko wielkie galerie i wystawy, że kultura może poruszać tematy dla nich ważne, że sami mogą tworzyć kulturę.

Zrealizowaliśmy:
1. Cykl warsztatów edukacyjno-animacyjnych stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników.
2. Spektakl muzyczny z uczestnikami i społecznością lokalną.
3. Kampanie promocyjne, wykorzystujące innowacyjne metody promowania kultury i projektu.
4. Opublikowaliśmy artykuły w prasie lokalnej.

Rezultatem projektu było podniesienie poziomu kompetencji artystycznych i twórczych uczestników oraz spójnej oferty edukacyjnej i kulturalnej we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami.

Strona jest przyjazna ciasteczkom. Przeglądając ją, zgadzasz się na ich użycie.Ok!

Trwa wczytywanie...
Trwa wczytywanie...